zweeds

sportbe-
stuurder
vervanger
middag-
dutje
ontken-
ning
offerplaats
strijk-
instru-
ment
elektro-
nische
post
bezittelijk
vnw.
levens-
lucht
innemen
ketjap
zilver-
populier
muziek-
noot
kiloliter
(afk.)
deel v.h.
hoofd
wedstrijd-
onder-
deel
haal met
de tong
niet
proper
mythologi-
sche
figuur
enthou-
siasme
stom-
dronken
niet veraf
zoon van
Zeus
sport-
school
grond-
soort
koper-
gravure
kraan
ik
zoogdier
goeden-
dagzeg-
gen
verdieping
draagbare
spel-
computer
lange
reeks
klieder