Kruiswoordpuzzel

Ad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
1 ombouw 4 dicht 6 onderwerp 9 saus bij friet 10 een enkele keer 11 edelgas 13 bepaalde tijd 14 lekkernij 16 gulzigaard 18 vreemde taal 20 deel van een halm 21 verwijderdheid 22 straatruzie 23 stoomschip (afk.) 24 schaakterm 25 zeer 27 bolgewas 28 zwak 29 bakmiddel 30 zijns inziens (afk.) 31 bewoner van Europa 33 mat 34 laagwater 36 loofboom 38 deel van Oostenrijk 39 ongedwongen 40 doelpunten maken 42 roofvogel 44 drank 45 voorzetsel 46 plaats in Letland 47 podiumkunst 48 liefdesgod 49 weg met bomen 50 grapjas 51 boerderij
1 staat in Amerika 2 zwaar verkikkerd 3 militair voertuig 4 haarstukje 5 rangtelwoord 6 vroegere heerser van Peru 7 voormalige Russische heerser 8 ontbijtproduct 12 veerkrachtig 15 gezapig 17 hoofd van een klooster 19 overkapping boven een terras 24 watervlakte 26 schadelijke stof 30 hoeveelheid 32 kleuren 33 geneesheer 35 aanhangsel 37 wild dier 39 samengeknepen hand 41 zuiver 43 scheepstouw