doorloper

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1 onvriendelijk ; voorbij ; lichaamsslagader 2 afscheidsgroet ; ontsluiten 3 wortel ; telwoord ; taart 4 nooddruft ; doopmoeder ; bevestigend antwoord 5 kelner ; Turkse brandewijn ; naderhand 6 Europeaan ; borg ; digitale post 7 zonder (Lat.) ; deel van een fiets ; vaste grond 8 Turkse bevelhebber ; balsport ; hoofdstad van Oekraïne 9 Nederlandse schrijver ; Aziatisch brood ; sterkedrank 10 weids ; Grieks marktplein ; voegwoord 11 geluid maken van een ezel ; in de knel ; water om de polen 12 politieke groepering ; serie ; slot 13 boerderij ; hoofdzaak ; plaats in Drenthe
1 warme snack ; zijrivier van de Donau ; deel van het lichaam 2 bloedvat ; kleur ; deel van een bijenkorf 3 om het middel gedragen band ; achteraf ; plaats in Zeeland 4 Spaanse heer ; beendergestel 5 schoolbijeenkomst ; inzicht 6 gedaante ; vierkante decameter ; plaats in Noord-Brabant 7 dichtkunst ; komaan! ; schuine strook 8 kier ; tevreden 9 vishaak ; deel van een auto ; welgesteld persoon 10 rivier in Tsjechië ; alleenstaande minderjarige asielzoeker ; categorie 11 kunstmens ; zangstuk ; lastdier 12 houtsoort ; zeevogel 13 wijnmaat ; uitroep van vreugde ; denkvermogen