kruiswoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
42
43
22
30
8
17
48
41
1 mond (informeel) 6 vliegtuig 11 toespraak 12 vreemd 13 Economische Zaken 15 docente 17 eenheid van kracht (afk.) 18 dameskleding 20 kabaal 21 smalle plank 22 Aziaat 24 kloosterlinge 25 schoudermantel met een kap 26 oude lengtemaat 28 zonnegod 29 plagiaat 30 kippenproduct 31 groente 32 doel 34 poes 36 geen enkele uitgezonderd 39 functie 40 lichtbron 42 vragend voornaamwoord 43 arseen (symbool) 44 hoefijzers aanbrengen 46 public relations (afk.) 47 rauw van stem 48 kort gezegd 50 deel van de kassa 51 gladjes
1 Limburgse gemeente 2 francium (symbool) 3 hevig 4 nobel 5 onderwijzen 6 met een paardenslee rijden 7 geluid maken van een ezel 8 soort 9 uiting van koude 10 religieuze groep 14 laf 16 diner 17 papierklemmetje 19 kroon (afk.) 21 bergplaats 23 keukengerei 25 huisdier 27 steensoort 28 mannetjeshond 32 met plezier 33 reeds 34 betaalloket 35 sloom 37 laagwater 38 vóór ieder ander 40 deel van de hals 41 brandkluis 44 ledikant 45 rivier in Egypte 47 hectoliter 49 nikkel (afk.)