Kruiswoordpuzzel

kruiswoord
Crossword
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
6
24
38
19
23
29
51
45
1 profeet 6 bevalling 11 plaats in Italië 12 niet dicht 13 vrij van (afk.) 15 draaiing 17 middelbaar onderwijs 18 plechtige gelofte 20 van het genoemde 21 betoverende invloed 22 trip 24 uitroep van opluchting 25 korf 26 meer dan goed is 28 onzes inziens (afk.) 29 opschepper 30 deel van een wiel 31 uiting van pijn 32 zwijn 34 uitroep van verrassing 36 zeegras 39 mannetjeshond 40 sportwedstrijd 42 een zekere 43 vrouw 44 stoffer 46 tangens 47 grondstof voor sieraden 48 land in Azië 50 evenmens 51 vierentwintig uur
1 in die mate als 2 daar 3 strafinrichting 4 Australische vogel 5 modetrend uit het verleden 6 zonder omwegen 7 vrouwelijk zoogdier 8 herkauwer 9 binnen 10 land 14 cowboy 16 achterstevoren 17 letsel 19 dinsdag (afk.) 21 barium (afk.) 23 oogafwijking 25 geluid van een kat 27 kopergravure 28 grootmoeder 32 uit nalatenschap verkrijgen 33 europium (symbool) 34 grond 35 handeling 37 hij 38 voorschrift 40 grondstof voor bier 41 zoogdier 44 boeket 45 jong dier 47 verdwijn! 49 bazige vrouw