kruiswoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
3
12
45
15
37
41
21
54
1 seinen 5 ophouden 9 grappenmaker 11 in het midden van 14 proeftijd 17 positie 18 waterkering 20 spelonk 21 getal 22 reparateur 24 rolsteen 25 laatste kwartier (afk.) 26 speelgoed 27 bepaalde tijd 29 decigram 30 schenkmond 31 groeibeginsel 32 senior 33 uiting van aarzeling 35 vordering 36 en anderen (afk.) 38 behuizing van dieren 40 rangtelwoord 42 zat 43 rivier in Duitsland 45 gesloten 46 alcoholvrije drank 47 zwaarte bepalen 49 seintaal 50 voor de bakker! 53 handel 54 verrukkelijk
1 vaan 2 inviteren 3 milieuvriendelijk (voorvoegsel) 4 Nederland 5 noordwest 6 bezittelijk voornaamwoord 7 melkproduct 8 uiterst klein 10 guitig 12 stroomgeleider 13 persoonlijk voornaamwoord 15 tangens 16 hoofdzakelijk 18 laagte tussen twee bergen 19 biljartstok 22 herenkapsel met lang nekhaar 23 onenigheid 26 mondstuk 28 soort 32 laten zien 34 knop op een toetsenbord 35 gemeente in Gelderland 37 beroep 39 strijdmacht 41 uiting van afkeuring 42 houten gebouw 44 noot 46 middelbaar onderwijs 48 kloosterlinge 49 afgemat 51 korte golf (afk.) 52 inhoudsmaat