kruiswoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
28
61
19
6
43
32
34
54
1 vrachtrijder 4 niet droog 7 donkere kamer 11 behoeftig 12 wal 14 door middel van 15 kosten koper 16 zouten 18 eerste kwartier 19 misvatting 21 insectenlarve 24 europium (symbool) 25 vod 27 voedingsmiddel 29 cosmetisch artikel 32 deel van een trap 34 loofboom 35 sierplant 37 gezond 38 beeldraadsel 40 harnas 42 motorraces te Assen 43 baardje 44 deel van de Bijbel 45 huur 47 bestanddeel van het lichaam 50 dat is (afk.) 51 werptuig met weerhaken 53 godsdienst 55 onbekend vliegend voorwerp 57 koningszoon 58 strijkende aanraking 59 halmen van gedorst koren 60 laatste stuk 61 post
1 nor 2 zwaardwalvis 3 decimeter 4 genadeklap 5 wees gegroet 6 verbouwer 8 geheel verbruikt 9 gebouwtje 10 vaartuig van Noach 12 uitroep van schrik 13 vertragingsmiddel 16 niet vermengd 17 omlaag 20 functionaris 22 beminde 23 boom 26 Afrikaans dier 28 ondergronds vervoermiddel 30 Engels bier 31 ingezet stuk 32 voorzetsel 33 aanwijzend voornaamwoord 36 werknemersorganisatie 39 staat in Amerika 41 klank 43 deel van een huis 45 hijswerktuig 46 vruchtennat 48 onderwijs 49 bezinksel 50 bijwoord 52 puntig staafje 54 plakmiddel 56 ondernemingsraad (afk.) 58 americium (symbool)